+420 777 249 302

Teepee Kiowů

Obsahují převážně mýtické zvířecí motivy, například prastaré posvátné ryby z prehistorických dob, jakousi indiánskou paleontologii. Častá je želva, která symbolizuje Zemi jako planetu.

kiowa

Týpí kmene Kiowa s ústředním motivem želvy, která  má v mytologii indiánů velkou důležitost.

Tzv. prababička želva je základem světa, nese ho na svém krunýři. Americká kajmanka dravá, která se i u nás chová v teráriích, je symbolem bojovníka, neboť je schopna velmi rychle zaútočit z úkrytu. Model tohoto týpí jsem vytvořil podle dobového nákresu kiowského autora, který se dochoval v jeho notesu.

kiowa2kiowa3